GC vs St. Catharine 10-21-13 (Senior Day) - gcathletics