GC vs Lyon NAIA Tourn. 3-14-13 - # - Georgetown College Athletics