GC vs Lindsey Wilson 11-16-13 (Senior Day) - gcathletics