GC vs St. Catharine 10-24-12 (Senior Night) - gcathletics